Ban Bí thư yêu cầu di dời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước ra khỏi nội đô
|

Ban Bí thư yêu cầu di dời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước ra khỏi nội đô

Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm lộ trình di dời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, học viện, trường đại học ra ngoài khu vực trung tâm thành phố theo quy hoạch. Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công…