Ngân hàng sẽ giảm 0,5% lãi suất khoản vay cũ
|

Ngân hàng sẽ giảm 0,5% lãi suất khoản vay cũ

Các ngân hàng thương mại dự kiến giảm 0,3-0,5% lãi suất cho vay với tất cả khách hàng hiện hữu, áp dụng từ 29/5. Nhóm dự kiến giảm lãi suất tuần tới sẽ tập trung ở các ngân hàng tư nhân từ đầu năm đến nay chưa điều chỉnh lãi với những khoản vay cũ….